Tel.:+36 42 595 011
Mobil.:+36 70 363 9978
E-mail.:info@konyhavilag.com
4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 56.

www.butornyiregyhaza.hu    -    www.konyhavilag.com    -    www.butorbolt.109.hu

Elérhetőségeink:
Tel.: +36 42 595 011
Mobil.: +36 70 363 9978
E-mail: info@konyhavilag.com
4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 56.
Látogatók összesen: 1116749


WEBÁRUHÁZ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(Hatályos
2018. december 17. napjától)SALONE
Bútorgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság az Európai
Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének megfelelően az általa
üzemeltetett www.konyhavilag.com Webáruház (továbbiakban: Webáruház)
adatkezelését az alábbiak szerint szabályozza.

A
jelen Tájékoztató közzétételével lehetőséget kívánok adni valamennyi
Érintett részére, hogy tudomást szerezzenek arról, hogy milyen célból
mely adataikat, hogyan kezeljem. Fontos, hogy Ön ezt a Tájékoztatót
figyelmesen olvassa végig.1.
Adatkezelő személye

Adatkezelő:
SALONE Bútorgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

cégjegyzékszám:
15-09-084364

székhely:
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 56.

e-mail
cím: iroda@konyhavilag.com(továbbiakban: Adatkezelő)2.
  Az adatkezelések jogalapja, célja, időtartama, kezelt adatok
köre, megismerésre jogosultak

Az
Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és
időtartamig kezeli azzal, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes
adatokat az Adatkezelő Adatfeldolgozói ismerhetik meg az adott
adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.
Internetes
sütik (cookie-k) használata a weblapon

Az
Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a weblapján sütik
alkalmazásra kerülhetnek. Az Adatkezelő saját céljaira internetes
sütit alkalmaz.

Az
Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy az Ő döntésétől,
intézkedésétől függetlenül - általa nem ismert személyek - internetes
sütiket helyezhetnek el a weblaplapján. Az Adatkezelő folyamatosan
gondoskodik az adathalászok internetes sütijeinek az eltávolításáról.Név

Érték
jellemző formátuma

Lejárat

Cél

PHPSESSID

95agjfmurp4s3m9m0n60pip3v2

3
hét

A
felhasználó munkamenet azonosítója. Elengedhetetlen süti, ami
segít használhatóvá tenni a weboldalt azáltal, hogy engedélyez
olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a
weboldal biztonságos területeihez valóhozzáférés. A weboldal ezen
süti nélkül nem tud megfelelően működni.

SESS73d908b03bdf1d571493ad1f6800e892

hn6pc4oep85tnnru4p57oussc4

3
hét

SESSd82273ce6987d0b3f7015ecec4bb7ecb

qibqgkt8f9tlns0a5fc5lgrlk1

3
hét

SPS_ACCEPT_QKI

null

1
nap

Sütik
elfogadásának állapotjelzője.

has_js

1

Munkamenet
végén lejár

A
böngésző ellenőrzése, hogy engedélyezve van-e a javascript
futtatása.
Az
Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy az internetes
sütiket Ők maguk is letilthatják.
A
sütik letiltását az Érintett az egyes webböngészőkben

az alábbi módokon tudja megtenni:

Internet
Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies


Safari:

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US


Adatkezelés
megnevezése:

A
honlap látogatása

Az
adatkezelés célja:

az
Adatkezelő weblapjának a látogatása az Érintett részéről.

Az
adatkezelés jogalapja:

GDPR
6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása

A
hozzájárulás megtagadásának a következménye az, hogy az Érintett
részéről a weblap látogatása nem történik meg.

Az
adatok forrása:

adott
esetben nem értelmezhető információ.

Az
Érintettek köre:

mindazon
természetes személyek, akik az Adatkezelő weblapját látogatják

A
kezelt adatok köre

a
jelen adatkezelésnél nem értelmezhető információ

Adattovábbítás/adatközlés,
címzettek kategóriái

Nem
történik.

Adatkezelés
időtartama:

az
adatkezelés az Érintett hozzájárulásának visszavonásával szűnik
meg. Adott esetben a hozzájárulás visszavonásának minősül, ha az
Érintett a weblap látogatását megszünteti.

Adatkezelés
módja:

adott
esetben nem értelmezhető információ.

Adattárolás
helye:

adott
esetben nem értelmezhető információ.

Adatok
megismerésére jogosultak köre:

adott
esetben nem értelmezhető információ.Adatkezelés
megnevezése:

Kapcsolatfelvétel
a honlapon keresztül

Az
adatkezelés célja:

kapcsolattartás,
tájékoztatás adása az Érintett kezdeményezése alapján

Az
adatkezelés jogalapja:

GDPR
6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása

Az
adatok forrása:

az
Érintett

Az
Érintettek köre:

az
Érintett

A
kezelt adatok köre

az
Érintett azonosításához és a kapcsolattartáshoz szükséges név,
e-mail cím, illetve az Érintett saját elhatározásából közölt egyéb
adat

Adattovábbítás/adatközlés,
címzettek kategóriái

Nem
történik.

Adatkezelés
időtartama:

az
Érintett jogosult a hozzájárulását visszavonni, ez azonban a
visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét nem érinti. A
visszavonás akként történik, hogy az Érintett ismételten
kapcsolatot létesít a honlapon keresztül az Adatkezelővel, és
ekkor kéri az adatai törlését.

Az
egyszeri, joghatással nem járó tájékoztatás, információ kérése
esetén a tájékoztatás, információ megadását követően a személyes
adatok törlésre kerülnek; amennyiben a megkeresés további
intézkedést tesz szükségessé, úgy az intézkedés jellegétől a
Tájékoztató szerinti időtartamig történik az adatkezelés.

Adatkezelés
módja:

Manuálisan,
elektronikusan

Adattárolás
helye:

Az
Adatkezelő tárhelyén, e-mail címén

Adatok
megismerésére jogosultak köre:

-
az Adatkezelő ügyvezetője;

-
az Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i).Adatkezelés
megnevezése:

Ajánlatkérés-ajánlatadás

Az
adatkezelés célja:

Az
Érintett az adatai megadásával az Adatkezelőtől a tevékenységei
körébe tartozó termékekről, szolgáltatásokról ajánlatot kérhet.

Az
adatkezelés jogalapja:

GDPR
6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása

Az
adatok forrása:

az
Érintett

Az
Érintettek köre:

minden
természetes személy, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér

A
kezelt
adatok köre

-
az Érintett neve (azonosítás)

-
az Érintett e-mail címe, telefonszáma (kapcsolattartás)

-
ajánlatkérés/ajánlatadás tartalma, feltételei (ajánlat adásához
szükséges információ)

-
egyéb, az Érintett által lényegesnek tartott adat, feltétel, igény

Adattovábbítás/adatközlés,
címzettek kategóriái

Nem
történik

Adatkezelés
időtartama:

-
Ha az ajánlatra az Érintett az ajánlat érvényességi időtartamán
belül érdemben nem reagált, úgy az érvényességi időtartam
lejártáig kezeli. - Ha az ajánlatra az Érintett az ajánlat
érvényességi időtartamán belül érdemben reagált és azt elfogadta,
úgy az Adatkezelő és az Érintett között fennálló jogviszonyból
származó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeli.

Adatkezelés
módja:

Manuálisan,
papír alapon, elektronikusan

Adattárolás
helye:

az
Adatkezelő székhelyén

Adatok
megismerésére jogosultak köre:

-
az Adatkezelő ügyvezetője;

-
az Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i).Adatkezelés
megnevezése:

Webáruházon
keresztül történő rendelések adatkezelése

Az
adatkezelés célja:

Az
Érintettek az Adatkezelőtől a Webáruházon keresztül terméket
rendeljenek meg.

Az
adatkezelés jogalapja:

GDPR
6. cikk (1) bekezdés b) - szerződés létrejötte és teljesítése

Az
adatok forrása:

az
Érintett

Az
Érintettek köre:

az
Érintett

A
kezelt adatok köre

-
az Érintett e-mail címe (azonosítás);

-
az Érintett neve (azonosítás);

-
az Érintett lakhelye (azonosítás);

-
az Érintett telefonszáma (kapcsolattartás);

Adattovábbítás/adatközlés,
címzettek kategóriái

Adatfeldolgozó
(futárszolgálat) felé eseti jelleggel történhet.

Adatkezelés
időtartama:

Az
ÁSZF elfogadását és a megrendelés elküldését követően a számla
kiállításáig az Érintett bármikor visszavonhatja az önként adott
hozzájárulását az elállás jogára hivatkozva. Ebben az esetben az
adatok törlése az elállást követő 2. napon történik.

Abban
az esetben, amennyiben a tétel számlázásra került, a számla
megőrzési ideje 8 év, a hozzátartozó megrendelést igazoló
dokumentumok megőrzési ideje az Art. 202-203. § szerinti 5
év. Amennyiben az elállás a számlázást követően történne meg,
abban az esetben az elállással kapcsolatos dokumentációk megőrzési
ideje 5 év az Art. 202-203. §-ára figyelemmel.

Adatkezelés
módja:

Manuálisan,
elektronikusan

Adattárolás
helye:

Az
Adatkezelő tárhelyén, e-mail címén

Adatok
megismerésére jogosultak köre:

-
az Adatkezelő ügyvezetője;

-
az Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i);

-
Adatfeldolgozó (weboldal tárhelyszolgáltatás és üzemeltetés).Adatkezelés
megnevezése:

Panaszkezeléssel
kapcsolatos adatkezelések

Az
adatkezelés célja:

Érintettnek
az Adatkezelő gazdasági tevékenységével kapcsolatos panaszának
intézése.

Az
adatkezelés jogalapja:

GDPR
6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása

GDPR
6. cikk (1) bekezdés c) - az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez

Az
adatok forrása:

az
Érintett.

Az
Érintettek köre:

Minden
természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra, és/vagy
Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására
vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

A
kezelt adatok köre

 • panasz
  azonosítója (
  azonosítás)

 • az
  Érintett neve (
  azonosítás)

 • panasz
  beérkezésének időpontja (
  azonosítás)

 • az
  Érintett telefonszáma (
  kapcsolattartás)

 • a
  hívás időpontja (
  azonosítás)

 • a
  beszélgetés során megadott személyes adatok (
  azonosítás)

 • az
  Érintett számlázási és levelezési címe (
  kapcsolattartás)

 • panaszolt
  termék/szolgáltatás (
  panasz
  kivizsgálása
  )

 • az
  Érintett által csatolt dokumentumok (
  panasz
  kivizsgálása
  )

 • panasz
  oka (panasz kivizsgálása)

 • maga
  a panasz (panasz kivizsgálása)

Adattovábbítás/adatközlés,
címzettek kategóriái

Harmadik
fél számára kizárólag akkor kerül közlésre, ha az Érintett, vagy
az Adatkezelő vagy harmadik fél jogainak érvényesítése, vagy
kötelezettségeinek teljesítése szempontjából az adatközlésre
szükség van, eljáró hatóság, bíróság, jogi képviselő felé.

Adatkezelés
időtartama:

A
hozzájárulás visszavonása az adatkezelést megszünteti. Amennyiben
a bejelentésre az Adatkezelő választ ad, a válasz megküldésével az
adatkezelés megszűnik. Nem vonható vissza az önkéntes hozzájárulás
az 1997. évi CLV. törvény hatálya alá tartozó Adatkezelőkhöz
benyújtott panaszok esetében. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és
a válasz másolati példányát 5 évig köteles az Adatkezelő
megőrizni, és a hatóság kérésére felmutatni.

Adatkezelés
módja:

papír
alapon (postai küldemény, Vásárlók könyve, Panaszkezelési
Szabályzat mellékletében)

elektronikusan
(e-mail, Panaszkezelési Szabályzat mellékletében)

Adattárolás
helye:

az
Adatkezelő székhelyén

Adatok
megismerésére jogosultak köre:

-
az Adatkezelő ügyvezetője;

-
az Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i).Adatkezelés
megnevezése:

Névjegykártyák,
telefonszámok, e-mail címek kezelésével kapcsolatos adatkezelések

Az
adatkezelés célja:

Érintett
beazonosítása, kapcsolattartás

Az
adatkezelés jogalapja:

GDPR
6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása

Az
adatok forrása:

az
Érintett.

Az
Érintettek köre:

az
adataikat önként megadó Érintettek

A
kezelt adatok köre

a)
Névjegy

-
Érintett neve

-
természetes személy Érintett székhelye, lakcíme

-
Érintett beosztása

-
Érintett telefonszáma

-
Érintett e-mail címe

b)
Telefonszám

-
Érintett neve

-
Érintett telefonszáma

-
Érintett által megadott profilkép

c)
E-mail cím

-
Érintett neve

-
Érintett e-mail címe

-
Érintett által megadott profilkép

Adattovábbítás/adatközlés,
címzettek kategóriái

Nem
történik.

Adatkezelés
időtartama:

Az
Érintettek bármikor jogosultak a hozzájárulásukat visszavonni.
Visszavonás esetén az általuk megadott adatok teljes egészében
törlésre, a névjegykártyák megsemmisítésre kerülnek.

Az
adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a számára már nem
releváns adatokat tartalmazó adatok kezelését külön értesítés
nélkül bármikor megszűntesse.

Adatkezelés
módja:

Papír
alapon és/vagy elektronikusan.

Adattárolás
helye:

az
Adatkezelő székhelyén

Adatok
megismerésére jogosultak köre:

-
az Adatkezelő ügyvezetője;

-
az Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i).Adatkezelés
megnevezése:

Cégek,
egyéb szervezetek képviseletében eljáró személyek adatkezelése

Az
adatkezelés célja:

Jogi
személy, partner, vagy egyéb státuszú cégek által szerződés
megkötéséhez és teljesítéséhez megadott kapcsolattartó, vagy egyéb
feladatot ellátó természetes személy adatainak kezelése.

Az
adatkezelés jogalapja:

GDPR
6. cikk (1) bekezdés f) - az Adatkezelő jogos érdeke - jogi
személy

Az
adatok forrása:

Az
Érintett.

Az
Érintettek köre:

A
partner, vagy egyéb státuszú cégek által megjelölt, delegált
természetes személyek.

A
kezelt adatok köre

-
Érintett neve;

-
Érintett beosztása;

-
Érintett e-mail címe;

-
Érintett telefonszáma.

Adattovábbítás/adatközlés,
címzettek kategóriái

Az
általános szabályoktól eltérően nem történik.

Adatkezelés
időtartama:

Az
Érintetteknek, akik jogi személy képviseletében, vagy azok
kapcsolattartóiként járnak el, lehetőségük van az adatkezelés
elleni tiltakozásra. Ebben az esetben az adatkezelés
megszüntetésére a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel akkor kerül sor, ha az adatkezelést kényszerítő erejű
jogos okok nem indokolják, illetve a személyes adatok jogi igények
előterjesztéséhez, vagy védelméhez nem kapcsolódnak.

Adatkezelés
módja:

Manuálisan,
papír alapon és/vagy elektronikusan.

A
GDPR 21. cikk (4) bekezdése alapján történik az Érintettek
tájékoztatása legkésőbb az Érintettel történő első
kapcsolatfelvétel során.

Adattárolás
helye:

Az
Adatkezelő fióktelepén az irattárában, informatikai rendszerében.

Adatok
megismerésére jogosultak köre:

-
az Adatkezelő ügyvezetője;

-
Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i).

A
jogos érdeket alátámasztó érdekmérlegelési teszt megállapítása

A
szerződő partnerek által megjelölt kapcsolattartó személyek,
illetve az egyéni vállalkozók adatinak kezelése során az
Adatkezelő megvalósítja a célhoz kötött szükségesség, és az
érintetti jogok korlátozásával járó arányosság követelményét.
Ezzel elfogadhatóvá teszi az adatkezelést az Érintettek részére,
akiket nem ér semmilyen aránytalan érdeksérelem, sőt az
adatkezelés az ő munkaköri kötelezettségük megfelelő teljesítését
is szolgálja.Adatkezelés
megnevezése

Számlákkal,
szállítólevéllel kapcsolatos adatkezelés

Az
adatkezelés célja

Jogi
kötelezettség teljesítése.

Az
adatkezelés jogalapja

GDPR
6. cikk (1) bekezdés c) - az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése;

A
2000. évi C. törvény (Szt.) 169. § (2) bekezdése, valamint az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.)
179. § (1) bekezdése és az elektronikus számla esetében:
175.§;

KATA
esetében a 2012. évi CXLVII. törvény 5. §

Az
adatok forrása

A
számla kibocsátásával és befogadásával Érintett természetes
személy, szerződő partnerek.

Az
Érintettek köre

A
szerződéskötéssel Érintett természetes személy szerződő partnerek.

A
kezelt
adatok köre

a)
Átutalásos számla (elektronikus, nyomtatvány) esetén:

-
a számlakibocsátó neve;

-
a számla kibocsátására jogosult aláírása;

-
székhelye/lakcíme;

-
bankszámla száma;

-
adószáma, közösségi adószáma;

-
a vevő neve;

-
székhelye/lakcíme;

-
bankszámla száma;

-
adószáma, közösségi adószáma.b)
Készpénzfizetési számla (elektronikus, nyomtatvány) esetén:

-
a számlakibocsátó neve;

-
a számla kibocsátására jogosult aláírása;

-
székhelye/lakcíme;

-
adószáma, közösségi adószáma;

-
a vevő neve;

-
székhelye/lakcíme;

-
adószáma, közösségi adószáma.c)
Szállítólevéllel kapcsolatos adatok (elektronikus, nyomtatvány)

-
a szállítólevél kibocsátó neve, irányítószáma, címe, bankszámla,
telefon, fax, postafiók, száma, telephely, raktár megnevezése
(ahonnan a szállítás történik), adószáma, közösségi adószáma;

-
a vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma, közösségi adószáma;

-
a megrendelés száma, kelte, ügyintézője, járat száma;

-
az átvevő megnevezése, név, irányítószám, cím;

-
átvételi feljegyzések, kiállító aláírása, átvétel elismerése
(bélyegző), aláírás.

Adattovábbítás/adatközlés,
címzettek kategóriái

A
számlák átadásra kerülnek az adatfeldolgozói szerződéssel
foglalkoztatott könyvelő iroda részére adómegállapítás céljából,
ahol az a tárgyévet követő évben benyújtásra kerülő adóbevallás
megtételéig őrzi meg, majd visszaadja az Adatkezelőnek, illetve a
hatóság ellenőrzése, jogi igény érvényesítése során is átadásra
kerül. Elektronikus számlázás során a feltételek esetén az adatok
automatikusan, közvetlenül a NAV felé kerülnek továbbításra.

Adatkezelés
időtartama

Főszabály
szerint a számla kibocsátását követő 8 év, KATA esetében 5 év.

Adatkezelés
módja

Manuálisan,
papír alapon (számlatömb, nyomtatvány);

Automatizáltan
elektronikus számla, szállítólevél online adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése során.

Adattárolás
helye

-
az Adatkezelő székhelyén, irattárában, informatikai rendszerében;

-
Adatfeldolgozó irattárában (csak a számla kiállítása évében van az
Adatfeldolgozónál).

Adatok
megismerésére jogosultak köre

-
az Adatkezelő ügyvezetője;

-
az Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i);

-
Adatfeldolgozó (1. sz. melléklet szerint).

Az
Adatkezelő további adatkezeléseire vonatkozó részletes szabályokat az
Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.3.
  Adatfeldolgozók

Az
Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a
tevékenységével összefüggő egyes feladatokat nem a saját szervezetén
belül látja el, hanem ezeknek a kiszervezett tevékenységeknek az
elvégzésére a saját szervezetétől elkülönülő jogalany Adatfeldolgozót
vesz igénybe. Ebben az esetben az adott adatkezelést az Adatkezelő
nevében az Adatfeldolgozó végzi.

Az
Adatfeldolgozó az adatfeldolgozásra kötött szerződés szerint csak
pontosan meghatározott adatkezelési műveleteket végezhet. Az
Adatfeldolgozó korlátai: nem hoz érdemi döntést az adatkezelés
céljáról és eszközeiről, nem készíthet másolatot, adatot nem adhat át
harmadik személynek - kivéve, ha kifejezetten erre irányul a
szerződése -, a részére átadott adatokat nem vetheti egybe semmilyen
adatbázissal stb.Adatfeldolgozás
célja

Weboldal
tárhely szolgáltatás nyújtása a www.konyhavilag.com oldalon.

Az
Adatfeldolgozó neve, címe

Tárhely.Eu
Szolgáltató kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

A
feldolgozással érintett adatok kategóriái

IP
cím, a tárhelyre feltöltött személyes adatok.

Adatkezelés
módja

Automatizáltan,
manuálisan, elektronikusan.Adatfeldolgozás
célja

Weboldal
üzemeltetés szolgáltatás nyújtása a www.konyhavilag.com oldalon.

Az
Adatfeldolgozó neve, címe

Gajdács
Krisztián e.v., 5600 Békéscsaba, Pozsonyi u. 92.

A
feldolgozással érintett adatok kategóriái

IP
cím, a tárhelyre feltöltött személyes adatok.

Adatkezelés
módja

Automatizáltan,
manuálisan, elektronikusan.Adatfeldolgozás
célja

A
munkabérek átutalása és pénzügyi kötelezettségek teljesítése,
elfogadása.

Az
Adatfeldolgozó neve, címe

Erste
Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

A
feldolgozással érintett adatok kategóriái

-
számlabirtokos neve (azonosítás);

-
bankszámla száma (azonosítás, utalás);

-
közlemény (azonosítás);

-
összeg (azonosítás).

Adatkezelés
módja

Manuálisan,
papír alapon, elektronikusan.4.
  Profilalkotás

Az
adatkezelő semmilyen formában nem végez profilalkotást.5.
  Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek


 • Tájékoztatás
  és a személyes adatokhoz való hozzáférés


 • A
  helyesbítéshez való jog


 • Törléshez
  való jog ("az elfeledtetéshez való jog")


 • Adatkezelés
  korlátozásához való jog


 • Az
  adathordozhatósághoz való jog


 • A
  tiltakozáshoz való jog


 • Bírósághoz
  fordulás joga

Az
Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. Az ügyben törvényszék soron kívül jár el. Az Érintett az
alperes illetékességén kívül választhatja a saját lakóhelye szerinti
illetékes törvényszéket.


 • Adatvédelmi
  hatósághoz fordulás joga

Az
Érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz:

Székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési
cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:
+36 1/391-1400

Fax:
+36 1/391-1410

E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:
http://www.naih.hu

6.
  Adatbiztonság

Az
Adatkezelő az Érintettek magánszférájának védelmét az adatkezelés
teljes folyamata során biztosítja. Adatkezelő az adatokat védi
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az
adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az
Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól
elkülönítetten tárolja. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az
adatállományok egészét harmadik személynek csak az Adatkezelési és
Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben továbbítja/közli, és
megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan
személy meg ne ismerhesse.

JOGI
NYILATKOZATTájékoztatom
a Webáruház látogatóit, hogy a Webáruházon közzétett információk
célja, hogy általános tájékoztatásokkal szolgáljon, ugyanakkor nem
célja az adott témakör teljességének ismertetése. Ennek megfelelően
azok nem minősülnek szolgáltatásnak sem adatvédelmi, számviteli,
adóügyi, jogi, befektetési, sem egyéb szakmai szolgáltatás körben.
Ezek az információk nem képezhetik a Webáruház látogatói üzleti
döntéseinek kizárólagos alapját, ezekhez az adott szakterület jól
felkészült szakmai tanácsadóját kell igénybe venniük.A
Webáruházban az Adatkezelő által közzétett cikkek, dokumentumok, és
az azokban levő információk mindössze tájékoztató jellegűek és
esetlegesen hibákat is tartalmazhatnak, amelyekért az Adatkezelő sem
kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget. Az
Adatkezelő a honlap látogatásából eredő esetleges károkért
felelősséget nem vállal.Az
Adatkezelő kifejezetten felhívja a Webáruház látogatóinak a figyelmét
arra, hogy a Webáruházban az általa közzétett cikkeket,
dokumentumokat, és az azokban levő információkat csak akkor
használják fel, ha ezt kizárólag a saját felelősségükre teszik, és
vállalják az ebből eredő teljes körű felelősséget a
következményekért, ide értve különösen az esetleges veszteségeket,
vagy bármilyen hátrányt is.

Az
Adatkezelő kizárja a felelősségét Webáruházban az általa közzétett
cikkek, dokumentumok, és az azokban levő információk felhasználásával
kapcsolatosan felmerülő minden hátrányos következményért, közvetlen,
közvetett, járulékos, következményes, büntető vagy közigazgatási,
szabálysértési jellegű, illetve bármilyen egyéb kárért, valamint
egyéb hátrányért, legyen az például szerződéses, jogszabályon alapuló
vagy magánjogi.A
Webáruházban az Adatkezelő által feltöltött tartalmak szerzői
jogvédelem alatt állnak, így azok bármely képi, szöveges eleme csak
az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélyével használható fel.Oldal
8
/
8


Created by PowerSite Team