Mobil.:+36 20 280 7139
E-mail.:info@butornyiregyhaza.hu

www.butornyiregyhaza.hu    -    www.konyhavilag.com   

Elérhetőségeink:
Mobil.: +36 20 280 7139
E-mail: info@butornyiregyhaza.hu
 
 
Látogatók összesen: 1135016


WEBÁRUHÁZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(Hatályos 2018. december 17. napjától)

 

Grand Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének megfelelően az általa üzemeltetett www.konyhavilag.com Webáruház (továbbiakban: Webáruház) adatkezelését az alábbiak szerint szabályozza.

A jelen Tájékoztató közzétételével lehetőséget kívánok adni valamennyi Érintett részére, hogy tudomást szerezzenek arról, hogy milyen célból mely adataikat, hogyan kezeljem. Fontos, hogy Ön ezt a Tájékoztatót figyelmesen olvassa végig.

 

1. Adatkezelő személye

Adatkezelő: Grand Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság

cégjegyzékszám: 15-09-087955

székhely: 4531 Nyírpazony Kabalási út 110.

e-mail cím: info@butornyiregyhaza.hu (továbbiakban: Adatkezelő)

2.   Az adatkezelések jogalapja, célja, időtartama, kezelt adatok köre, megismerésre jogosultak

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli azzal, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelő Adatfeldolgozói ismerhetik meg az adott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

 

Internetes sütik (cookie-k) használata a weblapon

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a weblapján sütik alkalmazásra kerülhetnek. Az Adatkezelő saját céljaira internetes sütit alkalmaz.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy az Ő döntésétől, intézkedésétől függetlenül - általa nem ismert személyek - internetes sütiket helyezhetnek el a weblaplapján. Az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik az adathalászok internetes sütijeinek az eltávolításáról.

 

Név

Érték jellemző formátuma

Lejárat

Cél

PHPSESSID

95agjfmurp4s3m9m0n60pip3v2

3 hét

A felhasználó munkamenet azonosítója. Elengedhetetlen süti, ami segít használhatóvá tenni a weboldalt azáltal, hogy engedélyez olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez valóhozzáférés. A weboldal ezen süti nélkül nem tud megfelelően működni.

SESS73d908b03bdf1d571493ad1f6800e892

hn6pc4oep85tnnru4p57oussc4

3 hét

SESSd82273ce6987d0b3f7015ecec4bb7ecb

qibqgkt8f9tlns0a5fc5lgrlk1

3 hét

SPS_ACCEPT_QKI

null

1 nap

Sütik elfogadásának állapotjelzője.

has_js

1

Munkamenet végén lejár

A böngésző ellenőrzése, hogy engedélyezve van-e a javascript futtatása.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy az internetes sütiket Ők maguk is letilthatják. A sütik letiltását az Érintett az egyes webböngészőkben az alábbi módokon tudja megtenni:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

 

Adatkezelés megnevezése:

A honlap látogatása

Az adatkezelés célja:

az Adatkezelő weblapjának a látogatása az Érintett részéről.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása

A hozzájárulás megtagadásának a következménye az, hogy az Érintett részéről a weblap látogatása nem történik meg.

Az adatok forrása:

adott esetben nem értelmezhető információ.

Az Érintettek köre:

mindazon természetes személyek, akik az Adatkezelő weblapját látogatják

A kezelt adatok köre

a jelen adatkezelésnél nem értelmezhető információ

Adattovábbítás/adatközlés, címzettek kategóriái

Nem történik.

Adatkezelés időtartama:

az adatkezelés az Érintett hozzájárulásának visszavonásával szűnik meg. Adott esetben a hozzájárulás visszavonásának minősül, ha az Érintett a weblap látogatását megszünteti.

Adatkezelés módja:

adott esetben nem értelmezhető információ.

Adattárolás helye:

adott esetben nem értelmezhető információ.

Adatok megismerésére jogosultak köre:

adott esetben nem értelmezhető információ.

 

Adatkezelés megnevezése:

Kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül

Az adatkezelés célja:

kapcsolattartás, tájékoztatás adása az Érintett kezdeményezése alapján

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása

Az adatok forrása:

az Érintett

Az Érintettek köre:

az Érintett

A kezelt adatok köre

az Érintett azonosításához és a kapcsolattartáshoz szükséges név, e-mail cím, illetve az Érintett saját elhatározásából közölt egyéb adat

Adattovábbítás/adatközlés, címzettek kategóriái

Nem történik.

Adatkezelés időtartama:

az Érintett jogosult a hozzájárulását visszavonni, ez azonban a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét nem érinti. A visszavonás akként történik, hogy az Érintett ismételten kapcsolatot létesít a honlapon keresztül az Adatkezelővel, és ekkor kéri az adatai törlését.

Az egyszeri, joghatással nem járó tájékoztatás, információ kérése esetén a tájékoztatás, információ megadását követően a személyes adatok törlésre kerülnek; amennyiben a megkeresés további intézkedést tesz szükségessé, úgy az intézkedés jellegétől a Tájékoztató szerinti időtartamig történik az adatkezelés.

Adatkezelés módja:

Manuálisan, elektronikusan

Adattárolás helye:

Az Adatkezelő tárhelyén, e-mail címén

Adatok megismerésére jogosultak köre:

- az Adatkezelő ügyvezetője;

- az Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i).

 

Adatkezelés megnevezése:

Ajánlatkérés-ajánlatadás

Az adatkezelés célja:

Az Érintett az adatai megadásával az Adatkezelőtől a tevékenységei körébe tartozó termékekről, szolgáltatásokról ajánlatot kérhet.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása

Az adatok forrása:

az Érintett

Az Érintettek köre:

minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér

A kezelt adatok köre

- az Érintett neve (azonosítás)

- az Érintett e-mail címe, telefonszáma (kapcsolattartás)

- ajánlatkérés/ajánlatadás tartalma, feltételei (ajánlat adásához szükséges információ)

- egyéb, az Érintett által lényegesnek tartott adat, feltétel, igény

Adattovábbítás/adatközlés, címzettek kategóriái

Nem történik

Adatkezelés időtartama:

- Ha az ajánlatra az Érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben nem reagált, úgy az érvényességi időtartam lejártáig kezeli. - Ha az ajánlatra az Érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben reagált és azt elfogadta, úgy az Adatkezelő és az Érintett között fennálló jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeli.

Adatkezelés módja:

Manuálisan, papír alapon, elektronikusan

Adattárolás helye:

az Adatkezelő székhelyén

Adatok megismerésére jogosultak köre:

- az Adatkezelő ügyvezetője;

- az Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i).

 

Adatkezelés megnevezése:

Webáruházon keresztül történő rendelések adatkezelése

Az adatkezelés célja:

Az Érintettek az Adatkezelőtől a Webáruházon keresztül terméket rendeljenek meg.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) - szerződés létrejötte és teljesítése

Az adatok forrása:

az Érintett

Az Érintettek köre:

az Érintett

A kezelt adatok köre

- az Érintett e-mail címe (azonosítás);

- az Érintett neve (azonosítás);

- az Érintett lakhelye (azonosítás);

- az Érintett telefonszáma (kapcsolattartás);

Adattovábbítás/adatközlés, címzettek kategóriái

Adatfeldolgozó (futárszolgálat) felé eseti jelleggel történhet.

Adatkezelés időtartama:

Az ÁSZF elfogadását és a megrendelés elküldését követően a számla kiállításáig az Érintett bármikor visszavonhatja az önként adott hozzájárulását az elállás jogára hivatkozva. Ebben az esetben az adatok törlése az elállást követő 2. napon történik.

Abban az esetben, amennyiben a tétel számlázásra került, a számla megőrzési ideje 8 év, a hozzátartozó megrendelést igazoló dokumentumok megőrzési ideje az Art. 202-203. § szerinti 5 év. Amennyiben az elállás a számlázást követően történne meg, abban az esetben az elállással kapcsolatos dokumentációk megőrzési ideje 5 év az Art. 202-203. §-ára figyelemmel.

Adatkezelés módja:

Manuálisan, elektronikusan

Adattárolás helye:

Az Adatkezelő tárhelyén, e-mail címén

Adatok megismerésére jogosultak köre:

- az Adatkezelő ügyvezetője;

- az Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i);

- Adatfeldolgozó (weboldal tárhelyszolgáltatás és üzemeltetés).

 

Adatkezelés megnevezése:

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelések

Az adatkezelés célja:

Érintettnek az Adatkezelő gazdasági tevékenységével kapcsolatos panaszának intézése.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) - az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez

Az adatok forrása:

az Érintett.

Az Érintettek köre:

Minden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

A kezelt adatok köre

 • panasz azonosítója (azonosítás)

 • az Érintett neve (azonosítás)

 • panasz beérkezésének időpontja (azonosítás)

 • az Érintett telefonszáma (kapcsolattartás)

 • a hívás időpontja (azonosítás)

 • a beszélgetés során megadott személyes adatok (azonosítás)

 • az Érintett számlázási és levelezési címe (kapcsolattartás)

 • panaszolt termék/szolgáltatás (panasz kivizsgálása)

 • az Érintett által csatolt dokumentumok (panasz kivizsgálása)

 • panasz oka (panasz kivizsgálása)

 • maga a panasz (panasz kivizsgálása)

Adattovábbítás/adatközlés, címzettek kategóriái

Harmadik fél számára kizárólag akkor kerül közlésre, ha az Érintett, vagy az Adatkezelő vagy harmadik fél jogainak érvényesítése, vagy kötelezettségeinek teljesítése szempontjából az adatközlésre szükség van, eljáró hatóság, bíróság, jogi képviselő felé.

Adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonása az adatkezelést megszünteti. Amennyiben a bejelentésre az Adatkezelő választ ad, a válasz megküldésével az adatkezelés megszűnik. Nem vonható vissza az önkéntes hozzájárulás az 1997. évi CLV. törvény hatálya alá tartozó Adatkezelőkhöz benyújtott panaszok esetében. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles az Adatkezelő megőrizni, és a hatóság kérésére felmutatni.

Adatkezelés módja:

papír alapon (postai küldemény, Vásárlók könyve, Panaszkezelési Szabályzat mellékletében)

elektronikusan (e-mail, Panaszkezelési Szabályzat mellékletében)

Adattárolás helye:

az Adatkezelő székhelyén

Adatok megismerésére jogosultak köre:

- az Adatkezelő ügyvezetője;

- az Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i).

 

Adatkezelés megnevezése:

Névjegykártyák, telefonszámok, e-mail címek kezelésével kapcsolatos adatkezelések

Az adatkezelés célja:

Érintett beazonosítása, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása

Az adatok forrása:

az Érintett.

Az Érintettek köre:

az adataikat önként megadó Érintettek

A kezelt adatok köre

a) Névjegy

- Érintett neve

- természetes személy Érintett székhelye, lakcíme

- Érintett beosztása

- Érintett telefonszáma

- Érintett e-mail címe

b) Telefonszám

- Érintett neve

- Érintett telefonszáma

- Érintett által megadott profilkép

c) E-mail cím

- Érintett neve

- Érintett e-mail címe

- Érintett által megadott profilkép

Adattovábbítás/adatközlés, címzettek kategóriái

Nem történik.

Adatkezelés időtartama:

Az Érintettek bármikor jogosultak a hozzájárulásukat visszavonni. Visszavonás esetén az általuk megadott adatok teljes egészében törlésre, a névjegykártyák megsemmisítésre kerülnek.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a számára már nem releváns adatokat tartalmazó adatok kezelését külön értesítés nélkül bármikor megszűntesse.

Adatkezelés módja:

Papír alapon és/vagy elektronikusan.

Adattárolás helye:

az Adatkezelő székhelyén

Adatok megismerésére jogosultak köre:

- az Adatkezelő ügyvezetője;

- az Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i).

 

Adatkezelés megnevezése:

Cégek, egyéb szervezetek képviseletében eljáró személyek adatkezelése

Az adatkezelés célja:

Jogi személy, partner, vagy egyéb státuszú cégek által szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez megadott kapcsolattartó, vagy egyéb feladatot ellátó természetes személy adatainak kezelése.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) - az Adatkezelő jogos érdeke - jogi személy

Az adatok forrása:

Az Érintett.

Az Érintettek köre:

A partner, vagy egyéb státuszú cégek által megjelölt, delegált természetes személyek.

A kezelt adatok köre

- Érintett neve;

- Érintett beosztása;

- Érintett e-mail címe;

- Érintett telefonszáma.

Adattovábbítás/adatközlés, címzettek kategóriái

Az általános szabályoktól eltérően nem történik.

Adatkezelés időtartama:

Az Érintetteknek, akik jogi személy képviseletében, vagy azok kapcsolattartóiként járnak el, lehetőségük van az adatkezelés elleni tiltakozásra. Ebben az esetben az adatkezelés megszüntetésére a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel akkor kerül sor, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok nem indokolják, illetve a személyes adatok jogi igények előterjesztéséhez, vagy védelméhez nem kapcsolódnak.

Adatkezelés módja:

Manuálisan, papír alapon és/vagy elektronikusan.

A GDPR 21. cikk (4) bekezdése alapján történik az Érintettek tájékoztatása legkésőbb az Érintettel történő első kapcsolatfelvétel során.

Adattárolás helye:

Az Adatkezelő fióktelepén az irattárában, informatikai rendszerében.

Adatok megismerésére jogosultak köre:

- az Adatkezelő ügyvezetője;

- Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i).

A jogos érdeket alátámasztó érdekmérlegelési teszt megállapítása

A szerződő partnerek által megjelölt kapcsolattartó személyek, illetve az egyéni vállalkozók adatinak kezelése során az Adatkezelő megvalósítja a célhoz kötött szükségesség, és az érintetti jogok korlátozásával járó arányosság követelményét. Ezzel elfogadhatóvá teszi az adatkezelést az Érintettek részére, akiket nem ér semmilyen aránytalan érdeksérelem, sőt az adatkezelés az ő munkaköri kötelezettségük megfelelő teljesítését is szolgálja.

 

Adatkezelés megnevezése

Számlákkal, szállítólevéllel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja

Jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) - az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése;

A 2000. évi C. törvény (Szt.) 169. § (2) bekezdése, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 179. § (1) bekezdése és az elektronikus számla esetében: 175.§;

KATA esetében a 2012. évi CXLVII. törvény 5. §

Az adatok forrása

A számla kibocsátásával és befogadásával Érintett természetes személy, szerződő partnerek.

Az Érintettek köre

A szerződéskötéssel Érintett természetes személy szerződő partnerek.

A kezelt adatok köre

a) Átutalásos számla (elektronikus, nyomtatvány) esetén:

- a számlakibocsátó neve;

- a számla kibocsátására jogosult aláírása;

- székhelye/lakcíme;

- bankszámla száma;

- adószáma, közösségi adószáma;

- a vevő neve;

- székhelye/lakcíme;

- bankszámla száma;

- adószáma, közösségi adószáma.

 

b) Készpénzfizetési számla (elektronikus, nyomtatvány) esetén:

- a számlakibocsátó neve;

- a számla kibocsátására jogosult aláírása;

- székhelye/lakcíme;

- adószáma, közösségi adószáma;

- a vevő neve;

- székhelye/lakcíme;

- adószáma, közösségi adószáma.

 

c) Szállítólevéllel kapcsolatos adatok (elektronikus, nyomtatvány)

- a szállítólevél kibocsátó neve, irányítószáma, címe, bankszámla, telefon, fax, postafiók, száma, telephely, raktár megnevezése (ahonnan a szállítás történik), adószáma, közösségi adószáma;

- a vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma, közösségi adószáma;

- a megrendelés száma, kelte, ügyintézője, járat száma;

- az átvevő megnevezése, név, irányítószám, cím;

- átvételi feljegyzések, kiállító aláírása, átvétel elismerése (bélyegző), aláírás.

Adattovábbítás/adatközlés, címzettek kategóriái

A számlák átadásra kerülnek az adatfeldolgozói szerződéssel foglalkoztatott könyvelő iroda részére adómegállapítás céljából, ahol az a tárgyévet követő évben benyújtásra kerülő adóbevallás megtételéig őrzi meg, majd visszaadja az Adatkezelőnek, illetve a hatóság ellenőrzése, jogi igény érvényesítése során is átadásra kerül. Elektronikus számlázás során a feltételek esetén az adatok automatikusan, közvetlenül a NAV felé kerülnek továbbításra.

Adatkezelés időtartama

Főszabály szerint a számla kibocsátását követő 8 év, KATA esetében 5 év.

Adatkezelés módja

Manuálisan, papír alapon (számlatömb, nyomtatvány);

Automatizáltan elektronikus számla, szállítólevél online adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során.

Adattárolás helye

- az Adatkezelő székhelyén, irattárában, informatikai rendszerében;

- Adatfeldolgozó irattárában (csak a számla kiállítása évében van az Adatfeldolgozónál).

Adatok megismerésére jogosultak köre

- az Adatkezelő ügyvezetője;

- az Adatkezelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező Munkatársa(i);

- Adatfeldolgozó (1. sz. melléklet szerint).

Az Adatkezelő további adatkezeléseire vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

 

3.   Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a tevékenységével összefüggő egyes feladatokat nem a saját szervezetén belül látja el, hanem ezeknek a kiszervezett tevékenységeknek az elvégzésére a saját szervezetétől elkülönülő jogalany Adatfeldolgozót vesz igénybe. Ebben az esetben az adott adatkezelést az Adatkezelő nevében az Adatfeldolgozó végzi.

Az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozásra kötött szerződés szerint csak pontosan meghatározott adatkezelési műveleteket végezhet. Az Adatfeldolgozó korlátai: nem hoz érdemi döntést az adatkezelés céljáról és eszközeiről, nem készíthet másolatot, adatot nem adhat át harmadik személynek - kivéve, ha kifejezetten erre irányul a szerződése -, a részére átadott adatokat nem vetheti egybe semmilyen adatbázissal stb.

 

Adatfeldolgozás célja

Weboldal tárhely szolgáltatás nyújtása a www.konyhavilag.com oldalon.

Az Adatfeldolgozó neve, címe

Tárhely.Eu Szolgáltató kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

A feldolgozással érintett adatok kategóriái

IP cím, a tárhelyre feltöltött személyes adatok.

Adatkezelés módja

Automatizáltan, manuálisan, elektronikusan.

 

Adatfeldolgozás célja

Weboldal üzemeltetés szolgáltatás nyújtása a www.konyhavilag.com oldalon.

Az Adatfeldolgozó neve, címe

Gajdács Krisztián e.v., 5600 Békéscsaba, Pozsonyi u. 92.

A feldolgozással érintett adatok kategóriái

IP cím, a tárhelyre feltöltött személyes adatok.

Adatkezelés módja

Automatizáltan, manuálisan, elektronikusan.

 

Adatfeldolgozás célja

A munkabérek átutalása és pénzügyi kötelezettségek teljesítése, elfogadása.

Az Adatfeldolgozó neve, címe

Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

A feldolgozással érintett adatok kategóriái

- számlabirtokos neve (azonosítás);

- bankszámla száma (azonosítás, utalás);

- közlemény (azonosítás);

- összeg (azonosítás).

Adatkezelés módja

Manuálisan, papír alapon, elektronikusan.

 

4.   Profilalkotás

Az adatkezelő semmilyen formában nem végez profilalkotást.

5.   Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

 • Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

 • A helyesbítéshez való jog

 • Törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

 • Az adathordozhatósághoz való jog

 • A tiltakozáshoz való jog

 • Bírósághoz fordulás joga

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az ügyben törvényszék soron kívül jár el. Az Érintett az alperes illetékességén kívül választhatja a saját lakóhelye szerinti illetékes törvényszéket.

 • Adatvédelmi hatósághoz fordulás joga

Az Érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1/391-1400

Fax: +36 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

 

6.   Adatbiztonság

Az Adatkezelő az Érintettek magánszférájának védelmét az adatkezelés teljes folyamata során biztosítja. Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét harmadik személynek csak az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben továbbítja/közli, és megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

 

 

JOGI NYILATKOZAT

 

Tájékoztatom a Webáruház látogatóit, hogy a Webáruházon közzétett információk célja, hogy általános tájékoztatásokkal szolgáljon, ugyanakkor nem célja az adott témakör teljességének ismertetése. Ennek megfelelően azok nem minősülnek szolgáltatásnak sem adatvédelmi, számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, sem egyéb szakmai szolgáltatás körben. Ezek az információk nem képezhetik a Webáruház látogatói üzleti döntéseinek kizárólagos alapját, ezekhez az adott szakterület jól felkészült szakmai tanácsadóját kell igénybe venniük.

 

A Webáruházban az Adatkezelő által közzétett cikkek, dokumentumok, és az azokban levő információk mindössze tájékoztató jellegűek és esetlegesen hibákat is tartalmazhatnak, amelyekért az Adatkezelő sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget. Az Adatkezelő a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a Webáruház látogatóinak a figyelmét arra, hogy a Webáruházban az általa közzétett cikkeket, dokumentumokat, és az azokban levő információkat csak akkor használják fel, ha ezt kizárólag a saját felelősségükre teszik, és vállalják az ebből eredő teljes körű felelősséget a következményekért, ide értve különösen az esetleges veszteségeket, vagy bármilyen hátrányt is.

Az Adatkezelő kizárja a felelősségét Webáruházban az általa közzétett cikkek, dokumentumok, és az azokban levő információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő minden hátrányos következményért, közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető vagy közigazgatási, szabálysértési jellegű, illetve bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb hátrányért, legyen az például szerződéses, jogszabályon alapuló vagy magánjogi.

 

A Webáruházban az Adatkezelő által feltöltött tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak, így azok bármely képi, szöveges eleme csak az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

 

Oldal 8 / 8

Created by PowerSite Team